From: Express Belgium

Gerichte doelstelling doet tijd sneller gaan (With an objective, time goes faster)

Express Belgium:

Aangename activiteiten doen de tijd sneller te lijken gaan, maar vooral de uiteindelijke doelstelling heeft daarin een cruciale functie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alabama. De perceptie over het tijdsverloop wordt volgens de Amerikaanse onderzoekers bepaald door de wens om iets na te streven. Het fenomeen kan volgens hen wellicht worden verklaard door het feit dat deze gebeurtenissen het geheugen en de aandacht concentreren, waardoor irrelevante gedachten en gevoelens zouden worden uitgesloten.

“Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een ervaring van positieve gevoelens de indruk wekt dat de tijd sneller vooruit gaat dan een negatieve geestestoestand,” merken de onderzoekers Philip Gable en Bryan Pool, psychologen aan de University of Alabama, op. “Die stelling dient echter genuanceerd te worden. Niet alle positieve gevoelens hebben immers dezelfde impact. Ook gevoelens van tevredenheid of sereniteit kunnen zonder twijfel positief worden genoemd, maar toch zullen zij de tijd niet sneller doen lijken te gaan.”

Read the whole story: Express Belgium

Leave a Comment

Your email address will not be published.
In the interest of transparency, we do not accept anonymous comments.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.