From: Helsingborgs Dagblad

Av en bok blir du klok

Helsingborgs Dagblad:

En mässa för böcker och bibliotek är förstås en god sak.

Tycker vi.

Men på vilka grunder?

Föreställningen att läsning i allmänhet, och skönlitteratur i synnerhet, gör oss till bättre människor är närmast att betrakta som en doktrin bland intellektuella.

Den ilska och oro som utbryter varje gång en biblioteksfilial läggs ned eller när det rapporteras att barn läser mindre, bestörtningen när höga politiker förråder sin likgiltighet inför skönlitteratur, beklämningen när idrottsstjärnan himlar med ögonen och flinar åt frågan vilken bok de läste senast … allt bottnar i samma grundmurade uppfattning.

Läsning är bildande och nyttigt, och bildning gör oss till bättre människor.

Read the whole story: Helsingborgs Dagblad