story

American Scientist: Movie critics might do their readers a favor by slipping more plot spoilers into their reviews. Far from wrecking a story, revealing a surprise ending makes fiction more enjoyable. Psychologists picked a dozen short stories—including mysteries and tales with clever plot twists—and wrote a spoiler for each. At More

Helsingborgs Dagblad: En mässa för böcker och bibliotek är förstås en god sak. Tycker vi. Men på vilka grunder? Föreställningen att läsning i allmänhet, och skönlitteratur i synnerhet, gör oss till bättre människor är närmast att betrakta som en doktrin bland intellektuella. Den ilska och oro som utbryter varje gång More