Narrative

Public Radio International: So if our identities are just stories… what does that mean for our lives, our memories, our mental health? Jonathan Adler is a psychologist who studies narrative identity. He tells Jim Fleming that his research found that our sense of well-being is based on the tone of More

Helsingborgs Dagblad: En mässa för böcker och bibliotek är förstås en god sak. Tycker vi. Men på vilka grunder? Föreställningen att läsning i allmänhet, och skönlitteratur i synnerhet, gör oss till bättre människor är närmast att betrakta som en doktrin bland intellektuella. Den ilska och oro som utbryter varje gång More