Belongingness

Helsingborgs Dagblad: En mässa för böcker och bibliotek är förstås en god sak. Tycker vi. Men på vilka grunder? Föreställningen att läsning i allmänhet, och skönlitteratur i synnerhet, gör oss till bättre människor är närmast att betrakta som en doktrin bland intellektuella. Den ilska och oro som utbryter varje gång More