Schouders uit de kom

De Standaard:

Het spant erom bij de regeringsonderhandelingen. Maar de uitkomst van zo’n nachtje – waarom beginnen die onderhandelingen eigenlijk altijd ‘s avonds? – kan wel een hele generatie in de puree helpen. In essentie draait het om hoeveel we besparen door de overheid efficiënter te organiseren, en hoeveel we extra uit de broekzakken van onze burgers halen door extra belastingen. Als ik lees dat ze in de Wetstraat van plan zijn het immense gat in onze begroting dicht te rijden met 70 procent nieuwe belastingen en 30 procent besparingen, draait mijn maag om. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, hoor je dan.

‘Sterke schouders’ is doorgaans een goed gecodeerde term waarmee bedoeld wordt: de Belg die werkt. En iedereen die een beetje kan tellen, weet dat er een probleem rijst als die groep nu nog eens gevraagd wordt in te leveren. Vandaag moeten ongeveer drie Belgen samen voor tien Belgen werken. Dat komt doordat van de tien miljoen Belgen er maar zeven miljoen kunnen werken, twee en een half miljoen dat niet doen, meer dan een miljoen Belgen van een uitkering leven en ongeveer een miljoen Belgen al voor de overheid werken. Als aan diezelfde drie Belgen nu ook nog eens wordt gevraagd om de rekening van het wanbeheer te betalen met het smoesje van de sterke schouders, dan liggen die schouders binnen de kortste keren uit de kom.

Read the whole storyDe Standaard

Leave a Comment

Your email address will not be published.
In the interest of transparency, we do not accept anonymous comments.
Required fields are marked*