From: MSN Nederland

Meer belasting betalen maakt ons gelukkiger

MSN Nederland:

Regelmatig gaan in ons land stemmen op om een vlaktaks in te voeren, vooral de rechtse partijen zijn hier voorstander van. Bij een vlaktaks betaalt iedereen hetzelfde percentage belasting over zijn inkomen. In Nederland kennen we juist een progressief belastingstelsel waarbij het relatieve tarief hoger wordt naarmate het inkomen stijgt.

 Nu zou je verwachten dat een vlaktaks, waarbij iedereen relatief hetzelfde bijdraagt, zou leiden tot gelukkiger mensen. Maar het tegendeel blijkt waar. Uit een nieuwe studie  van verschillende Amerikaanse universiteiten blijkt dat het vlakker maken van belastingen ook het sociale welbevinden afvlakt. Hoe progressiever het belastingstelsel, hoe gelukkiger de inwoners van een land. Het onderzoek wordt gepubliceerd in de nieuwe editie van het wetenschappelijke tijdschrift Psychological Science.

Read the whole story: MSN Nederland

Leave a Comment

Your email address will not be published.
In the interest of transparency, we do not accept anonymous comments.
Required fields are marked*